Eijsdense ijsklomp van lekkende watertank vliegtuig?

Na contact met het KNMI hebben Jan Henk Marsman en Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen de ijsklomp van Oost-Maarland, nabij Eijsden, van 14 april dit jaar onderzocht. Daartoe zijn soortgelijke methoden gebruikt als bij het onderzoek naar de ijsklompen in februari en maart 2000. 

Met de zogenoemde "inductive coupled plasma" methode is een metaalionen analyse uitgevoerd. Het smeltwater van de ijsklomp, het leidingwater van Oost Maarland en het leidingwater van het Drentse Gieten (de woonplaats van Marsman) is met elkaar vergeleken. De conclusie is eenduidig: het smeltwater lijkt veel op leidingwater maar vindt zijn oorsprong niet in Oost-Maarland. Beide onderzoekers vermoeden dat de afsluiter van de watertank van het vliegtuig heeft gelekt. Een grappenmaker wordt uitgesloten omdat de vinder de klomp heeft zien vallen.

28-07-03