Persbericht 14 februari 2000

Mysterie ijsklompen opgelost

Al hoewel nog niet alle metingen verricht zijn is er voor de beide ijsklomp onderzoekers Marsman en Jurriens geen andere conclusie meer mogelijk. De gevonden ijsklompen, in de periode 6 februari t/m 11 februari, zijn niet uit grote hoogte naar beneden gevallen maar zijn omhoog geworpen of neergelegd. Al het gevonden ijs is kunstmatig gemaakt. Daartoe horen ook de recentelijk gevonden klompen in Joure. De RUG medewerkers hebben niet alleen naar de chemische samenstelling gekeken maar ook naar structuur en vorm van de klomp. Weerkundige verklaringen zijn uitgesloten.

In twee van de gevonden klompen is zelfs een rooster structuur mee ingevroren en duidt zonder enige twijfel op herkomst uit een vrieskist. Een witgoed leverancier in het Noorden van het land acht het niet onwaarschijnlijk dat de fabrikant van de vrieskist nog te achterhalen is. In een eerste reactie vermoedde hij een oude “Zanussi”. Jurriens heeft zes vindplaatsen bezocht en in veel gevallen ging het om hoekhuizen met een vrijwel een blinde muur en een lange steeg opdat de lolbroek eenvoudig ongemerkt kan wegkomen. Ook is vergelijk gemaakt tussen de geografische ligging van de vindplaats en het aanwezig zijn van een vliegroute. In sommige gevallen is ijs gevonden op plekken waar vliegverkeer normaliter niet voorkomt.

Oud ijs

De vele publiciteit rondom de ijsklompen leidde tot een reactie van Joke de Kruyf uit Doorn. Op 14 mei 1998, in de ochtend, sloeg ijs uit de lucht kapot op het dak van haar dochter in Leersum en kwam in vele brokstukken verspreid, over de ruim 20 vierkante meter grote voortuin, terecht. Het brosse ijs was blauw van kleur. De dochter had weinig behoefte om de oorzaak op te sporen. Moeder de Kruyf ging op zoek naar een verklaring, maar vergeefs..... Afgelopen week werd dankzij “Omroep Gelderland” contact gezocht met het team in Groningen. Het gaat waarschijnlijk om water uit vliegtuigtanks. Moeder de Kruyf heeft de ijsklomp altijd bewaard en wordt nu onderzocht in Groningen.